Contact us

Hotel Victory
Nëna Terezë,pn. Prishtinë, Kosovë Tel & Fax: 038 543 277
info@hotel-victory.com
www.hotel-victory.com